Politica de Confidentialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Echipa INEX SRL, cu sediul în Pitesti, strada Egalității, nr. 33, jud. Argeș, Romania, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet Imobiliare Arges. („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Echipa Inex SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Echipa Inex SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Echopa INEX SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Echopa INEX SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Echopa INEX SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Echopa INEX SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Echopa INEX SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Echopa INEX SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Alexandru SANDU Inex

Alexandru SANDU

Contacteaza un expert imobiliar pentru o consultatie

0799 707 070